Reverend Patrick Mac Tran, CRM

Vietnamese Chaplain

tranmaccrm@sta-cathedral.org 

1001181118.jpg

Ông bà anh chị em mến, Phúc Âm Thánh Marcô hôm nay Chúa lấy bánh và rượu biến đổi thành Mình và Máu Ngài,
“Này là Mình Thầy,” “Này là chén Máu Thầy.” Chúa Giêsu đã dùng lời đó để thiết lập Phép Thánh Thể. Rồi Chúa còn truyền
cho các môn đệ, “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy,” tức là Chúa ban quyền cho các môn đệ, cho các linh mục sau
này được làm việc cao quý này để trao ban Mình Máu Người cho mọi người.
Chúa Giêsu đã trơ nên “lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa” (Do thái 9:14) và “đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy
lễ dâng lên Thiên Chúa” (Êphêsô 5:2). Chính vì thế mà Thánh Gioan Tẩy Gỉa khi gặp Chúa Giêsu đã thốt lên lời, “Đây là
Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Gioan 1:29). Chúa Giêsu trở thành Chiên Vượt Qua dâng hiến thân xác
mình và đổ cả máu mình ra để cứu độ thế giới ra khỏi ách nô lệ tội lỗi và cái chết. Khi trào đổ máu của Ngài ra, máu của Ngài
đã trở nên “Máu Giáo Ước Mới” làm nổi bật ý nghĩa hy tế của lễ Vượt Qua mới, tức là hy lễ của Bàn Tiệc Thánh Thể. Vì thế
trong Thông Điệp Ecclesia de Eucharistia “Bí tích Thánh Thể” số 1 thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đa dùng lơi của Công
Đồng Vatican II để nhắc nhở chúng ta, ““Hy Tế Thánh Thể là “nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô hữu.
Thật vậy, Bí Tích Thánh Thể rất thánh chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của Giáo Hội, đó là chính Chúa Kitô…” Vì thế,
Giáo Hội luôn chăm chú hướng nhìn vào Chúa mình, hiện diện trong Bí Tích của bàn thờ.””
Vì vậy bí tích Thánh thể là dấu chỉ của tình Chúa, nên chúng ta hãy siêng năng tham dự Thánh Lễ và là rước lễ mỗi
khi có thể, để đáp trả những yêu thương Ngài đã dành cho chúng ta. Hơn nữa, Bí Tích Thánh Thể là dấu chỉ của tình người,
nên chúng ta hãy cố gắng sống bác ái với nhau. Hãy yêu thương và hòa giải với nhau không chỉ trong Thánh Lễ và nhà thờ
những phải tiếp tục hòa giải và yêu thương nhau trong cuộc sống. Trong tâm tình tiếp tục yêu thương nhau trong Thánh Lễ và
ngoài Thánh Lễ tôi xin mọi người tha thứ cho những lỗi lầm thiếu xót khi mục vụ cho qúy ông bà anh chị em trong thời gian
qua. Tội cũng xin cám ớn mọi người đã giúp đỡ, hướng dẫn, và cùng tội xây dựng cộng đoàn trong thời gian tội phục vụ tại
đây. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho cuộc sống linh mục của tôi trong nhiệm vụ mới tại xứ sở mới luôn được gắn bó
với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Cha Thomas Truyền, CRM
Thông Cáo Cộng Đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Announcements of the Vietnamese Comuunity)
Tiền Cho Người Nghèo
Tuần qua cộng đoàn đã thu được $2,221.00 cho việc truyền giáo của nước Tanzania Phi Châu do cha Augustinô đại
diện.
Cộng Đoàn sẽ trích ra từ qũy cho người nghèo $2,000.00 để cho việc Truyền Giáo Đồng.